นโยบายความเป็นส่วนตัว - Privacy Policy

สล็อตเว็บตรง ของเราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดอ่านอย่างละเอียดก่อนใช้บริการของเรา

การเก็บรวบรวมข้อมูล

เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์
 • ข้อมูลการเข้าใช้งาน เช่น IP Address, ประเภทเบราว์เซอร์, ระบบปฏิบัติการ
 • ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น รายการเดิมพัน ยอดเงินคงเหลือ

การใช้ข้อมูล

เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

 • ยืนยันตัวตนและบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้
 • ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานและบริการของเรา
 • ป้องกันและตรวจจับการฉ้อฉล
 • วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
 • ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นและบริการต่างๆ (หากท่านยินยอม)

การเปิดเผยข้อมูล

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สาม ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

 • ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล
 • เพื่อคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของเราและบุคคลอื่น
 • กับบริษัทพันธมิตรเพื่อให้บริการตามที่ท่านร้องขอ (โดยมีข้อตกลงรักษาความลับ)

การรักษาความปลอดภัย เราใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการเข้ารหัสข้อมูลและการควบคุมการเข้าถึงอย่างเข้มงวด

สิทธิของผู้ใช้บริการ ท่านมีสิทธิร้องขอเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และยกเลิกการรับข้อมูลทางการตลาดได้ตลอดเวลา

หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเราตามช่องทางที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ https://publiccompanycommunity.com/

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบเป็นประจำเพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุด